Intec

Intec is gespecialiseerd in diverse vormen van hydraulische blusinstallaties zoals:

Vaste sprinklerinstallaties

Schuiminstallaties

Broessystemen

Pre-actiesystemen

Haspel – en hydrantleidingen

Intec staat voor:
■ Ontwerpen en goedkeuring door een erkend organisme
■ Leveren van producten
■ Productie en plaatsing van de installaties
■ Nazorg, aangepast aan de eisen van de klant en verzekeraar

■ 24/24 permanentie